Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ - ΓΡΑΦΗΣ
& ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 
Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
Δημητρακοπούλου 70
Γρηγορίου Λαμπράκη
18121 Κορυδαλλός
 
Τηλέφωνο: +302130069795
 
 
 
 
ΛΟΓΟ-ΤΕΧΝΙΑ εργαστήρι
 
Δημητρακοπούλου 72
18121 Κορυδαλλός
 
Τηλέφωνο: +302130069795
 
 
 
 
 

Εργοθεραπεία ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ στον Κορυδαλλό

 
Τι είναι η Εργοθεραπεία;

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν προσωρινή ή μόνιμη δυσχέρεια στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Σκοπός της Εργοθεραπείας είναι να βελτιώσει όσο το δυνατόν την ποιότητα ζωής των ατόμων.
H παιδιατρική εργοθεραπεία ασχολείται με δυσκολίες που εμποδίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη και παρεμποδίζουν την εκτέλεση των έργων των παιδιών.

Ποιος είναι ο ρόλος του Εργοθεραπευτή;

Ο Εργοθεραπευτής βοηθά το παιδί μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων να βελτιώσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ολοκληρώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Ο εργοθεραπευτής, γνωρίζει τι πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί σε κάθε ηλικία και αναγνωρίζει τις αποκλίσεις από τα φυσιολογικά πρότυπα. Εντοπίζει τις ικανότητες ή τις αδυναμίες του παιδιού ώστε να σχεδιάσει το κατάλληλο για τις ανάγκες του θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ποιος είναι ο στόχος του Εργοθεραπευτή;

Στόχος του εργοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να βελτιώσει την αδρή και τη λεπτή κινητικότητα, τη θέση του σώματός του όταν κάθεται, την ισορροπία, τον αμφίπλευρο συντονισμό, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την προγραφή και τη γραφοκινητικότητα. Να μάθει βασικές έννοιες όπως τα χρώματα, σχήματα, μεγέθη και ποσότητα, να αυξήσει τη συγκέντρωση προσοχής και να το οριοθετήσει, να προάγει την μνήμη, το προσανατολισμό στον χώρο και τον χρόνο, την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση αντικειμένων, την σωματογνωσια, τη στερεογνωσία και τη διαδοχικότητα. Ακόμα καλλιεργεί τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού, την αλληλεπίδραση με άλλαάτομα και οργανώνει προγράμματα για την αυτοϋπηρέτηση του.

Σε ποιους τομείς παρέχεται η Εργοθεραπευτική παρέμβαση;

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση παρέχεται σε παιδία και ενήλικες που παρουσιάζουν δυσκολία στους παρακάτω τομείς:

 • Δυσκολίες σε λεπτές κινήσεις (δυσκολία να πιάσουν σωστά το μολύβι, να ζωγραφίσουν ή να κόψουν με ψαλίδι).
 • Δυσκολίες σε δραστηριότητες αδρής κίνησης (όπως πέταγμα/πιάσιμο μπάλας).
 • Δυσκολία στην ισορροπία, στο να οργανώσουν τις κινήσεις τους στον χώρο.
 • Αποφεύγουν παιχνίδια που απαιτούν έντονη κινητική δραστηριότητα.
 • Δυσκολίες στο συντονισμό των χεριών.
 • Δυσκολία στον οπτικοκινητικό συντονισμό (πέταγμα μπάλας σε στόχο).
 • Δείχνουν υπερβολική ευαισθησία στο άγγιγμα, σε ήχους ή θορύβους, αποφεύγουν τροφές ή υφές, δραστηριότητες περιποίησης όπως χτένισμα ή κόψιμονυχιών.
 • Δυσκολεύονται σε δραστηριότητες αυτουπηρέτησης (σίτιση, ένδυση, τουαλέτα).
 • Έχουν μικρό χρόνο συγκέντρωσης, διασπάται η προσοχή τους, είναι έντονακινητικά ή είναι παρορμητικά.
 • Έχουν φτωχή οπτική και ακουστική μνήμη.
 • Δυσκολίες στην αντίληψη χρωμάτων, σχημάτων, ποσοτήτων, μεγεθώνκαι χρήσης καθημερινών αντικειμένων.
 • Δυσκολίες στον προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, δυσκολίες στην οπτική αντίληψη.
 • Δυσκολίες στην κοινωνική επαφή.
 
 
Δωρεάν Αξιολόγηση:
 
Πριν εκτιμηθεί ο κατάλληλος τρόπος θεραπευτικής
αντιμετώπισης του παιδιού ή του ενήλικα, είμαστε σε θέση να
σας προσφέρουμε τη διαδικασία αξιολόγησης ΔΩΡΕΑΝ.
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ύστερα από ραντεβού
και έχει ως στόχο τη λεπτομερή αξιολόγηση του ατόμου.