Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ - ΓΡΑΦΗΣ
& ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 
Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
Δημητρακοπούλου 70
Γρηγορίου Λαμπράκη
18121 Κορυδαλλός
 
Τηλέφωνο: +302130069795
 
 
 
 
ΛΟΓΟ-ΤΕΧΝΙΑ εργαστήρι
 
Δημητρακοπούλου 72
18121 Κορυδαλλός
 
Τηλέφωνο: +302130069795
 
 
 
 
 

Ειδικό Παιδαγωγικό ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ στον Κορυδαλλό

 
Τι είναι η Ειδική Διαπαιδαγώγηση;

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που μελετά τις δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά κυρίως κατά την σχολική τους ηλικία, παρεμβαίνοντας στην πρόληψη, διάγνωση και αξιολόγηση αυτών. Η ειδική διαπαιδαγώγηση συνεισφέρει στην αποκατάσταση διαταραχών όπως η Δυσλεξία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, η Νοητική Υστέρηση, Αναπτυξιακές Διαταραχές, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας.

Ποίος ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού;

Η ιδιότητα του Ειδικού Παιδαγωγού συχνά συγχέεται από τους γονείς με αυτή των λογοθεραπευτών, των εργοθεραπευτών ή ακόμα και των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας. Ωστόσο, η επιστημονική εξειδίκευση του ειδικού παιδαγωγού έχει παιδαγωγική βάση και επικεντρώνεται στους τομείς των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Ο ρόλος του είναι παιδαγωγικός και συμβουλευτικός, αφού δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών που εμφανίζει ένα παιδί, αλλά δίνει μεγάλη έμφαση στις κοινωνικές συνδιαλλαγές του με το ευρύτερο περιβάλλον. Καθώς η στάση των εμπλεκόμενων μερών (οικογένεια – σχολειό – εκπαιδευτικοί) αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική και επιτυχή «ένταξης» των παιδιών.

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» προσδιορίζουμε τις δυσκολίες που παρατηρούνται κατά την σχολική ηλικία ενός παιδιού οι οποίες δεν του επιτρέπουν να συμβαδίζει και να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις.

Οι δυσκολίες αυτές είναι:

 • Δυσλεξία
 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσαρηθμησία
 • Δυσορθογραφία

Τι είναι η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία που αφορά την γραφή, την ανάγνωση και την αριθμητική. Το άτομο που παρουσιάζει δυσλεξία, εμφανίζει δυσχέρεια στην ανάγνωση, στην γραφή, στην ορθογραφία, στον προφορικό λόγο και στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών.

Ηλικίες 6-11 ετών:
 • Η ανάγνωση του παρουσιάζει αργό ρυθμό/ κομπιάσματα και δεν τηρεί σημεία στίξης
 • Παρουσιάζει δυσκολία στην ορθογραφία ακόμα και όταν αντιγράφει
 • Αντικαθιστά / παραλείπει γράμματα
 • Αντιστρέφει γράμματα/ αριθμούς (πχ 3 αντί για Ε)
 • Έλλειψη συγκέντρωση κατά την διάρκεια της μελέτης
 • Δυσκολία στην κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας
 • Δυσκολία στο να διαχωρίσει ήχους (-βου –δου, -θου –φου, -ρου –λου, κτλ)

Ηλικίες 12-18 ετών:

 • Δυσκολία στην αντιγραφή σημειώσεων
 • Παρουσιάζει πολλά ορθογραφικά λάθη
 • Παρουσιάζει δυσκολία στην οργάνωση και δομή μιας έκθεσης

Πότε ένα παιδί χρειάζεται παιδαγωγική αξιολόγηση;

Η παιδαγωγική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ειδικός παιδαγωγός με την χρήση κατάλληλων διαγνωστικών μεθόδων προσδιορίζει τις ικανότητες ή τις αδυναμίες του παιδιού
Εάν λοιπόν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά, εμφανίζει πρόβλημα στην κατανόηση και την έκφραση του γραπτού και προφορικού λόγου, παρουσιάζει δυσκολία στη συγκέντρωση του. Τότε καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό.

Ποια είναι η ορθή παρέμβαση;

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια διαταραχή που διερευνάται από τον Ειδικό Παιδαγωγό σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο και τον Λογοθεραπευτή.

Με γνώμονα την άποψη ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και οι τρόποι που θα το προσεγγίσουμε πρέπει επίσης να είναι προσαρμοσμένοι στις δικές του ανάγκες, ιδιαιτερότητες και ικανότητες. Οι μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται με την διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου υποστηρικτικού προγράμματος, βασισμένο στις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Το πρόγραμμα της παρέμβασης ωστόσο δεν είναι σταθερό, εξελίσσεται και αυτό μαζί με τον μαθητή και στη συνέχεια προσδιορίζονται εκ νέου οι διδακτικοί στόχοι και ορίζονται οι διδακτικές συνθήκες που θα υιοθετηθούν.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν δεν επέμβουμε εγκαίρως;

Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την σχολική πορεία του παιδιού, αλλά και για την ψυχολογική του κατάσταση. Συχνά, η σχολική αποτυχία επιφέρει προβλήματα όπως:

 • Χαμηλή εικόνα εαυτού
 • Μειωμένη αυτοπεποίθηση/ αυτοεκτίμηση
 • Απομόνωση
 • Συμπεριφορικά προβλήματα
 
 
Δωρεάν Αξιολόγηση:
 
Πριν εκτιμηθεί ο κατάλληλος τρόπος θεραπευτικής
αντιμετώπισης του παιδιού ή του ενήλικα, είμαστε σε θέση να
σας προσφέρουμε τη διαδικασία αξιολόγησης ΔΩΡΕΑΝ.
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ύστερα από ραντεβού
και έχει ως στόχο τη λεπτομερή αξιολόγηση του ατόμου.